Λεπτομέρεια

Allerta Meteo 03 Novembre 2023

Συνδεδεμένο συμβάν: Allerta Meteo Vento 03 Novembre 2023

Ισχύει από 
Κατηγορίες εκδηλώσεων: Other

Ιστορικό ειδοποιήσεων συμβάντων

Allerta Meteo 03 Novembre 2023
Ισχύει από: Έως την:
Αυτή η ειδοποίηση πρέπει να θεωρείται έγκυρη Από  Έως την 

Buona sera, questo è un messaggio da parte del comune di Firenze. Alla luce delle forti raffiche di vento che si stanno registrando in città e che si protrarranno fino alla mezzanotte di oggi, il comune sta disponendo la chiusura di parchi, giardini e aree verdi ad accesso regolamentato. Raccomandiamo comunque di non sostare vicino agli alberi e di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili. In generale si prega di prestare massima attenzione durante gli spostamenti. Grazie per la collaborazione

Εάν έχετε λάβει τον σύνδεσμο προς αυτήν την επικοινωνία μέσω e-mail, SMS ή άλλου καναλιού, αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός αποστολής χρησιμοποιεί το σύστημα ειδοποιήσεων nowtice (https://en.nowtice.it) και έχει προκύψει μία από τις παρακάτω δυνατότητες:

Για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, επικοινωνήστε με τον οργανισμό αποστολής ή ακυρώστε τη συνδρομή σας στην πύλη Firenze Alert, στην εφαρμογή FlagMii ή σε άλλη εφαρμογή για την οποία εγγραφείτε.