Οι ειδοποιήσεις σε αυτήν την πύλη εστάλησαν απευθείας από τους οργανισμούς χρησιμοποιώντας το σύστημα nowtice ®.
Κάθε οντότητα είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε κάθε ειδοποίηση.
Για να δείτε μόνο ειδοποιήσεις με καθορισμένη γεωγραφική περιοχή, μεταβείτε στη σελίδα Χάρτης 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις απευθείας στον υπολογιστή σας, κατεβάστε την εφαρμογή desktop.Εφαρμογή Windows