Οι ειδοποιήσεις σε αυτήν την πύλη εστάλησαν απευθείας από τους οργανισμούς χρησιμοποιώντας το σύστημα nowtice ®.
Κάθε οντότητα είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε κάθε ειδοποίηση.
Για να δείτε μόνο ειδοποιήσεις με καθορισμένη γεωγραφική περιοχή, μεταβείτε στη σελίδα Χάρτης 
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις απευθείας στον υπολογιστή σας, κατεβάστε την εφαρμογή desktop.Εφαρμογή Windows


Firenze (FI) - Comune
Messaggio di fine anno 

Ισχύει από:   Έως την:  

Messaggio di fine anno

Ανακαλύψτε περισσότερα...

Firenze (FI) - Comune
Allerta Meteo 03 Novembre 2023 

Ισχύει από:   Έως την:  

Buona sera, questo è un messaggio da parte del comune di Firenze. Alla luce delle forti raffiche di vento che si stanno registrando in città e che si protrarranno fino alla mezzanotte di oggi, il comune sta disponendo la chiusura di parchi, giardini e aree verdi ad accesso regolamentato. Raccomandiamo comunque di non sostare vicino agli alberi e di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili. In generale si prega di prestare massima attenzione durante gli spostamenti. Grazie per la collaborazione

Ανακαλύψτε περισσότερα...