Οι Οργανισμοί σε αυτήν τη σελίδα χρησιμοποιούν το σύστημα nowtice ® για να δημοσιεύσετε ειδοποιήσεις.
Κάθε Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτής της πύλης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα “Λεπτομέρειες και προτιμήσεις” του Οργανισμού.
Ο χρήστης μπορεί να αναφέρει οποιαδήποτε κατάχρηση ή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων (το λεγόμενο “Παραβίαση δεδομένων”) γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση: abusi@regola.it. Η Regola, ως Επεξεργαστής Δεδομένων, (μόνο για αυτές τις περιπτώσεις) θα προωθήσει τις αναφορές στους Οργανισμούς Ελεγκτή Δεδομένων.

Firenze (FI) - Comune

Comunicazioni di PC Informazione e comunicazione pubblica